Nieuws

20 augustus 2020

Correctie te hoge rente...

De inkomsten uit eigen woning bestaan uit het eigenwoningforfait, verminderd met de...

Lees meer

20 augustus 2020

Verbod op nevenwerkzaamheden

De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een verbod op het verrichten van

Lees meer

13 augustus 2020

Ontbinding op verzoek situatief...

In de rechtspraak is geoordeeld dat een werkgever op grond van goed...

Lees meer

13 augustus 2020

Toepassing innovatiebox

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel...

Lees meer

13 augustus 2020

Ontslag op staande voet...

Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst met directe ingang opzeggen om een...

Lees meer

13 augustus 2020

Conclusie A-G inzake uitzendregeling...

Vermogensbestanddelen van een particulier vallen in beginsel in box 3 van de...

Lees meer

6 augustus 2020

Aanzegverplichting uit hoofde van...

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is...

Lees meer

6 augustus 2020

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de...

Lees meer
Copy link
Powered by Social Snap