Nieuws

22 september 2022

Box 2

Als dekking voor het rechtsherstel van box 3 wordt de belastingheffing in...

Lees meer

22 september 2022

Nultarief zonnepanelen

De levering en installatie van zonnepanelen is op dit moment belast met...

Lees meer

15 september 2022

Redelijke termijn van behandeling...

Bestuursrechtelijke procedures dienen binnen een redelijke termijn te worden behandeld. Wanneer de

Lees meer

15 september 2022

Verlenging betalingsregeling coronabelastingschulden mogelijk

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een versoepeling...

Lees meer

15 september 2022

Evaluatie Wet Normering Topinkomens...

Sinds 2013 is de Wet Normering Topinkomens (WNT) van kracht. Deze wet...

Lees meer

8 september 2022

Evaluatie fiscale maatregelen zeevaart

Nederland kent drie fiscale regelingen die betrekking hebben op de zeevaart. Het...

Lees meer

8 september 2022

Parkeren bij laadpaal

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt...

Lees meer

8 september 2022

Nieuw stelsel box 3...

De voorgenomen wijziging van het stelsel van belastingheffing in box 3 over...

Lees meer