Nieuws

15 maart 2020

Corona Virus

Lees meer

26 november 2020

Eigenwoningforfait 2021 en tabelcorrectiefactor...

In de zogenaamde appreciatiebrief betreffende de ingediende amendementen en moties op het...

Lees meer

26 november 2020

Loket aanvraag TVL vierde...

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft laten weten dat het vanaf...

Lees meer

26 november 2020

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever...

Lees meer

26 november 2020

Wetsvoorstel Wet bedrag ineens,...

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen...

Lees meer

26 november 2020

Kamerverhuurvrijstelling en inschrijvingseis

De kamerverhuurvrijstelling in de inkomstenbelasting houdt in, dat de opbrengst van de...

Lees meer

19 november 2020

Wetsvoorstel implementatie richtlijn betaald...

De richtlijn (EU) 2019/1158 is bedoeld om het evenwicht tussen werk en...

Lees meer

19 november 2020

Premiepercentages en premieloon 2021...

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de...

Lees meer

19 november 2020

Goedkeurend besluit 30%-regeling

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een

Lees meer
Copy link
Powered by Social Snap