Nieuws

15 maart 2020

Corona Virus

Lees meer

22 juli 2021

Wijziging besluit Wet financiering...

Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers...

Lees meer

22 juli 2021

Mededeling verrekening door Belastingdienst

De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan...

Lees meer

22 juli 2021

Belasting in box 3...

Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van...

Lees meer

15 juli 2021

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is...

Lees meer

15 juli 2021

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in...

Lees meer

15 juli 2021

Steunmaatregel varend erfgoed

Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is...

Lees meer

15 juli 2021

Verplicht eigen risico Zvw...

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren...

Lees meer

8 juli 2021

Bedragen kinderbijslag per 1...

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze...

Lees meer
Copy link
Powered by Social Snap