Nieuws

15 maart 2020

Corona Virus

Lees meer

27 januari 2022

Belastingheffing box 3 geen...

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het...

Lees meer

27 januari 2022

Tweemaal boete voor zelfde...

Voor het opleggen van bestuurlijke boetes geldt dat het bestuursorgaan geen boete...

Lees meer

27 januari 2022

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal...

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van...

Lees meer

27 januari 2022

Goedkeuring laag tarief btw...

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en...

Lees meer

27 januari 2022

Vrijstellingsregeling voor verenigingen en...

De Wet op de vennootschapsbelasting kent een vrijstelling voor stichtingen en verenigingen...

Lees meer

20 januari 2022

Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en...

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend ter aanpassing van de...

Lees meer

20 januari 2022

Compensatie transitievergoeding

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet...

Lees meer

20 januari 2022

Beleid omzetting S&O-verklaringen

In de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA)...

Lees meer
Copy link
Powered by Social Snap