Nieuws

15 maart 2020

Corona Virus

Lees meer

6 augustus 2020

Internetconsultatie subsidieregeling duurzame inzetbaarheid

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een concept van de...

Lees meer

6 augustus 2020

Initiatiefwetsvoorstel voorwaardelijke eindafrekening in...

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend dat een voorwaardelijke eindafrekening

Lees meer

6 augustus 2020

Aanzegverplichting uit hoofde van...

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is...

Lees meer

30 juli 2020

Rentevordering te verrekenen met...

Een geldlening van een aanmerkelijkbelanghouder aan de vennootschap waarin hij een aanmerkelijk

Lees meer

30 juli 2020

Privégebruik auto en omzetbelasting

Het gebruik van een auto van de zaak voor privédoeleinden van de...

Lees meer

30 juli 2020

Bewust onjuiste aangiften box...

De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen aan een belastingplichtige aan wiens opzet...

Lees meer

23 juli 2020

Erfgenaam kan dividendbelasting op...

Dividendbelasting wordt geheven van degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van...

Lees meer

23 juli 2020

Vaststellingsovereenkomst ter beëindiging arbeidsovereenkomst...

Werkgever en werknemer kunnen door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst de

Lees meer
Copy link