Jaarrekening

Een jaarrekening opstellen. Wij helpen jou

De jaarrekening vertelt de ondernemer hoe zijn/haar onderneming er voor staat. Het is een momentopname waarbij je als ondernemer inzicht krijgt in de bezittingen en verplichtingen van je onderneming. De jaarrekening is de samenvatting van de totale administratie en een van de belangrijkste pijlers voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. We lichten graag de jaarrekening toe aan onze klanten en proberen waar mogelijk samen met de ondernemer na te denken over de te nemen stappen of te bereiken doelen in het nieuwe jaar. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met nieuwe investeringen, personeel of fiscale veranderingen.

Neem contact op